Kontejnerový monoblok

KONTEJNEROVÝ SYSTÉM TEPELNÝCH ČERPADEL VZDUCH/VODA S MODULÁRNÍ TECHNOLOGIÍ O VÝKONECH 50-100-150-200 kW

 

Přednosti zařízení
Komplexní technologie mobilního kontejnerového monobloku sdružující systém
samostatných bloků tepelných čerpadel VZDUCH/VODA a jejich technologickým
příslušenstvím s možností dodávek tepla a chladu

Modulárnost výkonu technologie v kategoriích 50-100-150-200 kW

Umístění ve vnějším prostředí, mimo budovu s možností operativního
připojení k topnému systému.

Flexibilní transport systému běžně dostupnými prostředky.

Nosná základna s automatizovanou střešní konstrukcí vhodná pro aplikace
v lokalitách s vysokou četností sněhových srážek.

Volitelný systém automatizované stínění výparníkových bloků.